Privacybeleid Just B-Healthcare B.V.

1. Inleiding
In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Just B Healthcare B.V. (Kamer van Koophandel 77532562) met uw persoonlijke gegevens omgaat.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u gebruik maakt van onze websites en de diensten die worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor informatie die we op een andere manier verstrekken of als u onze mobiele applicaties gebruikt of als u op een andere manier contact met ons opneemt.

2. Ingangsdatum
De startdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 maart 2020, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. De wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd.

3. Over ons privacybeleid
Wij nemen uw privacy serieus en vinden het belangrijk dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Daarom verwerken we alleen gegevens die we nodig hebben voor (de verbetering van) onze diensten en gaan we zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.
In dit privacybeleid wordt beschreven welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden, indien van toepassing, deze informatie kan worden gedeeld met derden. We leggen u ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

4. Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en voor wie de gegevens transparant zijn.
Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, worden uw contactgegevens opgeslagen. Bij een eventueel volgend contact kunnen ook andere relevante gegevens die u aan ons verstrekt worden bewaard. Deze gegevens zullen worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan wettelijke en administratieve verplichtingen.

5. Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens voor het leveren van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u ons geeft of de vraag die u stelt. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, geven wij u altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven.

6. Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

7. Opslagtermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie met u hebben. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit aan ons doorgeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek om vergeten te worden.
Op grond van de geldende administratieve verplichtingen zijn wij verplicht om facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren; wij zullen deze gegevens dan ook bewaren zolang de geldende (wettelijke) termijn loopt.

8. Beveiliging
De bescherming van uw gegevens wordt door ons serieus genomen en daarom zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist worden opgeslagen of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via e-mail info@justb-healthcare.com.

9. Recht van toegang, correctie en het recht om te worden vergeten
U heeft altijd het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit betekent dat al uw gegevens worden verwijderd, mits dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Persoonsgegevensverwerking als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

10. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies zoals vermeld in de cookieverklaring.

11. Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. U vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

12. Verdere informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:
Just B Healthcare B.V.
Postbus 396
6710 BJ Ede Nederland.
info@justb-healthcare.com

Contactpersoon voor privacyzaken: Rolinda Beijering